3. poschodie Foto

FLAG_UK02 FLAG_RU

click here for English or Russian version

3. poschodie - pohľad na časť kancelárií

Stetinova 4-3.PCK

3. poschodie - pohľad do kuchynky

Stetinova 4-3.PDK

[Uvod] [Kontakt] [Poloha] [Palisady] [Stetinova] [St_Prizem] [St1_Posch] [St2_Posch] [St3_Posch] [St1_Sut] [St2_Sut] [Brozura] [CPO] [UPO] [BPO] [Tajovskeho]